Zorg

Wat je moet weten over palliatieve & terminale zorg?

Palliatieve zorg en terminale zorg zijn vormen van verzorging die veel voor elkaar worden aangezien. Dit komt omdat beide vormen van zorg worden aangeboden in de laatste fase van het leven. We vertellen in dit artikel meer over beide vormen.

Wanneer krijg je palliatieve zorg?

Bij palliatieve zorg staat de kwaliteit van het leven in de laatste levensfase centraal. Genezing is namelijk in deze fase van het leven niet meer mogelijk, maar bij deze vorm van zorg wordt er de nadruk gelegd op een zo goed mogelijk leven in deze fase. Hierbij staan dus de wensen en behoeften van de patiënt centraal. Hierbij kun je denken aan het verlichten van klachten of het voorkomen van bepaalde ongemakken, maar ook het mogelijk maken van de laatste wensen van de patiënt.

Wanneer krijg je terminale zorg?

Net als bij palliatieve zorg wordt terminale zorg verleend in de laatste fase van het leven. Het verschil zit hem echter in de termijn van de zorg. Terminale zorg is namelijk voor een kortere termijn dan palliatieve zorg. Die zorg kan namelijk soms wel jaren duren, terwijl het bij terminale zorg soms maar maanden kan duren. Bij terminale zorg staat het verlichten van klachten en pijn dan ook centraal. Daarnaast kan er ook zorg voor de mentale klachten worden aangeboden en wordt alles dus in staat gesteld om de laatste fase zo goed mogelijk te laten verlopen.

Ontzorgen van de mantelzorger

Beide zorgvormen worden niet altijd volledig door een zorginstelling verzorgd. Vaak wordt in eerste instantie geprobeerd de mantelzorger zoveel mogelijk te ontzorgen. Helaas is er niet altijd een mantelzorger beschikbaar en dan zal de zorginstelling zoveel mogelijk op zich nemen en dit kan in sommige gevallen ook leiden tot 24 uurs zorg.

Zorgplan opstellen

Heeft een naaste extra zorg nodig? Dan is het verstandig om contact op te nemen met een zorgverlener. In samenspraak zal dan een persoonlijk zorgplan worden opgesteld op de wensen en behoeften van de patiënt.

Tags

,